De Kamer online


Week van 25 februari tot 1 maart 2019

PLENAIRE VERGADERING van 28 februari 2019

Namiddag

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking

Andere agendapunten

Avond

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 25 februari tot 1 maart 2019

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG)
  • 24 en 25 februari 2019 : Kamerlid Eric Thiťbaut woonde de vergadering van de gezamenlijke parlementaire controlegroep Europol (GPC) bij, georganiseerd te Boekarest in het kader van het EU-Roemeens voorzitterschap.

Gedachtewisseling in het kader van de politieke dialoog

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

The State of the African Women
  • 28 februari 2019 : Voorstelling van het rapport "The State of the African Women". Voor dit rapport heeft het Nederlands Koninklijk Instituut voor de Tropen de implementatie van engagementen van Afrikaanse landen voor vrouwenrechten in kaart gebracht.

MINISTERRAAD

Vergadering van 1 maart 2019