De Kamer online


Week van 28 januari tot 1 februari 2019

KAMERVOORZITTER

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust

30 januari 2019 : De Kamervoorzitter woonde de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust bij in het Europees Parlement te Brussel.
PLENAIRE VERGADERING van 31 januari 2019

Rouwhuldes

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 28 janauri tot 1 februari 2019

Vademecum federale parlementsverkiezingen van 26 mei 2019

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Diplomatieke dagen
  • 30 januari 2019 : Bezoek aan het Federaal Parlement van Belgische diplomaten in het kader van de diplomatieke dagen, de jaarlijkse bijeenkomst van de in het buitenland aangestelde Belgische diplomatieke posthoofden.


COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Nationale Strijdersbond van BelgiŽ
  • 1 februari 2019 : Academische zitting nav de 100e verjaardag van de Nationale Strijdersbond, georganiseerd door FNC-NSB.

MINISTERRAAD

Vergadering van 1 februari 2019