De Kamer online


Week van 7 tot 11 januari 2019

KAMERVOORZITTER

China

11 januari 20198 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving de heer Xiong Wei, ministerraad bij de missie van de Volksrepubliek China bij de EU. De heer Wang Liming, diplomaat bij de missie van de Volksrepubliek China bij de EU, vergezelde ministerraad Xiong.PLENAIRE VERGADERING van 10 januari 2019

Rouwhuldes
Overlijdensberichten
Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten
Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten van 7 tot 11 januari 2019

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

  • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de voorbevallingsrust betreft (advies van het Rekenhof)
  • Wetsvoorstel houdende een betere bescherming van het zwangerschapsverlof van werkneemsters die ziek zijn of slachtoffer van een ongeval (advies van het Rekenhof)
  • Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft (advies van de Raad van State nr. 64.958/3 van 14 december 2018)

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Werkbezoeken

  • 9 januari 2019 : Mevrouw Annemie Turtelboom, Voorzitter van de Europese Rekenkamer, heeft de leden ontmoet van de commissie Financiën en Begroting en van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden.


Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Verslagen

MINISTERRAAD

Vergadering van 11 januari 2019