De Kamer online


Week van 17 tot 21 december 2018

PLENAIRE VERGADERINGEN

Dinsdag 18 december 2018

Verzoeken tot advies van de Raad van State

Agenda
Interpellaties

Donderdag 20 december 2018

Agenda
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Begrotingen

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 17 tot 21 december 2018

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Verslagen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

ECA-CREAC
  • 17 december 2018 : Conferentie georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika), met als titel "Het Belgische Ontwikkelingsbeleid in de Grote Meren regio : opportuniteiten en uitdagingen".
Onthulling van het borstbeeld van voormalig premier Yves Leterme
  • 19 december 2018 : Onthulling van het borstbeeld van de 48e eerste minister, de heer Yves Leterme. Het werk is van de hand van Willy Peeters die eerder ook al het borstbeeld van Mark Eyskens realiseerde.MINISTERRAAD

Vergadering van 27 december 2018