De Kamer online


Week van 1 tot 5 oktober 2018

Officieel bericht Belgisch Staatsblad

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig lid en van eerste en tweede plaatsvervangend lid (N) van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I).

KAMERVOORZITTER

Saoedi-Arabië

1 oktober 2018 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving de heer Adbulrahman Al Ahmed, ambassadeur van Saoedi-Arabië.
PLENAIRE VERGADERING van 4 oktober 2018

Eedaflegging van een nieuw Kamerlid
  • De heer Michel Corthouts (PS) legde de eed af als opvolger van de heer Stéphane Crusnière, die op 3 oktober 2018 ontslag nam.

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

De hervorming van de regio van de Westelijke Balkan
  • 5 oktober 2018 : Kamerlid Dirk Van der Maelen woonde te Sofia de interparlementaire conferentie "De hervorming van de regio van de Westelijke Balkan : een parlementair perspectief over de rol en de toekomst van het EU-toetredingsproces" bij.

Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

"Ik kijk alleen vooruit" van Miet Smet
  • 2 oktober 2018 : Voorstelling van "Ik kijk alleen vooruit", de autobiografie van Minister van Staat Miet Smet (Uitgeverij Lannoo).
Benelux jongerenparlement
  • 3 oktober 2018 : Benelux Jongerenparlement georganiseerd door het Benelux-parlement met de steun van sp.a-Kamerlid Maya Detiège, ondervoorzitster van het Benelux-parlement.
20e verjaardag van de Federaal Ombudsman
  • 3 oktober 2018 : Receptie n.a.v. de 20e verjaardag van de Federaal Ombudsman.
Week van de Fairtrade
  • 4 tot 13 oktober 2018 : Tentoonstelling en workshops in het kader van de week van de Fairtrade.

MINISTERRAAD

Vergadering van 5 oktober 2018