De Kamer online


Week van 2 tot 6 juli 2018

KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 5 juli 2018

Donderdagnamiddag

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking

Donderdagavond

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten van 2 tot 6 juli

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

  • Financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2017): Deel I (N-VA - PS - MR) - Deel II (CD&V - Open Vld - sp.a - cdH) - Deel III (Groen - Ecolo - Vlaams Belang) - Deel IV (PTB-GO! - Défi - PP)

EUROPA

Verslagen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Jaarlijkse zitting van de PA OVSE
  • 7 tot 11 juli 2018 : Kamerleden Rita Bellens, Nahima Lanjri, Stéphane Crusnière en Peter De Roover namen deel te Berlijn aan de Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemble van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA OVSE).