De Kamer online


Week van 4 tot 8 juni 2018

KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 7 juni 2018

Rouwhuldes

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 4 tot 8 juni 2018

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Werkbezoeken
  • 5 en 6 juni 2018 : Kamerleden Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Rita Bellens, Wim Van Der Donckt, Renate Hufkens, Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Alain Top, Wouter De Vriendt, Tim Vandenput en Damien Thiéry, leden van de commissies voor de Landsverdediging en voor de Opvolging van Buitenlandse Missies, brachten een werkbezoek aan de Belgische detachementen in Mali.

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA OVSE)
  • 5 tot 8 juni 2018 : Kamerlid Stéphane Crusnière, ondervoorzitter van de ad hoc committee on countering terrorism van de PA-OVSE, woonde een vergadering van dit comité in Bosnië-Herzegovina bij.

Women Political Leaders (WPL)
  • 6 tot 8 juni 2018 : Kamerleden An Capoen en Fabienne Winckel namen deel aan de WPL Summit te Vilnius.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Veiligheidsbeleid
  • 7 juni 2018 : Colloquium "Een economisch veiligheidsbeleid: een evenwichtsoefening tussen openheid en veiligheid", georganiseerd door het Itinera Institute.

MINISTERRAAD

Vergadering van 8 juni 2018