De Kamer online


Week van 26 tot 30 maart 2018

PLENAIRE VERGADERING van 29 maart 2018

13 uur

Mondelinge vragen
Ordemotie

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking

Avond

Voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie
  • Bespreking
  • Geheime stemming : 93 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie goedgekeurd. 23 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie niet goedgekeurd. Dienvolgens heeft de Kamer het door de bijzondere commissie geformuleerd voorstel aangenomen.

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten
Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 26 tot 30 maart 2018

Verslagen van zendingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


Magazine van de Kamer

  • Magazine van de Kamer : het nieuwe nummer is uit ! Raadpleeg Magazine 21 online.

De Kamer publiceert een magazine: "De Kamer.be". Daarin brengen we verslag uit van de belangrijkste parlementaire activiteiten. We maken de lezer wegwijs in het raderwerk van de parlementaire machine en belichten ook de menselijke kant van het politieke bedrijf. We doen ons best om een taal te hanteren die iedereen verstaat en geven achtergrondinformatie waar nodig.
Het magazine is gratis. We bezorgen het aan scholen, bibliotheken, tal van verenigingen en aan iedereen die erom vraagt. Abonnement via pri@dekamer.be

EUROPA

Verslagen van gedachtewisselingen

MINISTERRAAD

Vergadering van 30 maart 2018