De Kamer online


Week van 5 tot 9 maart 2018

KAMERVOORZITTER

Qatar

6 maart 2018 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoette Sjeik Tamin bin Hamad Al-Thani, emir van Qatar, in de salons van de Senaatsvoorzitster.
PLENAIRE VERGADERING van 8 maart 2018

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 5 tot 9 maart 2018

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Empowering women and girls in media and ICT: key for the future
  • 8 maart 2018 : Kamerlid Jean-Jacques Flahaux, ondervoorzitter van het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie, nam deel aan de interparlementaire vergadering van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, georganiseerd in het Europees Parlement n.a.v. de Internationale Dag van de Vrouw en met als thema "Empowering women and girls in media and ICT: key for the future".

EUROPOL
  • 9 maart 2018 : Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaut brachten een bezoek aan de zetel van het rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie (EUROPOL) in Den Haag.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Interparlementair Klimaatoverleg
  • 5 maart 2018 : Leden van de Kamer, van het Vlaams Parlement, het Brussels Parlement en het Waals Parlement kwamen samen in de Kamer om de COP24 voor te bereiden tijdens het Interparlementair Klimaatoverleg.
She decides
  • 8 maart 2018 : Seminarie "She decides" georganiseerd n.a.v. de Internationale vrouwendag, met als thema het "seksueel geweld bij meisjes en vrouwen tijdens humanitaire crisissen".
Liberale Vrouwen
  • 10 maart 2018 : Jaarvergadering van de sociaal-culturele vereniging van Liberale Vrouwen.

MINISTERRAAD

Vergadering van 8 maart 2018