De Kamer online


Week van 5 tot 9 februari 2018

KAMERVOORZITTER

Egypte

6 februari 2018 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving de heer Khaled Aly El Bakly, ambassadeur van Egypte.
PLENAIRE VERGADERING van 8 februari 2018

Rouwhuldes

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 5 tot 9 februari 2018

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Collaterale instellingen

  • De mandaten van de raadsheren van het Rekenhof. Gedachtewisseling met de eerste voorzitter van het Rekenhof - verslag namens de subcommissie Rekenhof (vergaderingen van 12 juli en 4 oktober 2017)

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Werkbezoek van de ad hoc commissie over Migratie van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
  • 5 en 6 februari 2018 : Leden van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA-OVSE) brachten een bezoek aan Brussel om kennis te maken met het Belgisch en Europese migratie- en asielbeleid, en de maatregelen om de integratie van vluchtelingen te bevorderen. Kamerlid Nahima Lanjri vertegenwoordigt België in de ad hoc commissie voor Migratie.

Commissie voor de Defensie en de Veiligheid - Parlementaire Assemblee van de NAVO
  • 6 tot 9 februari 2018 : Kamerlid Karolien Grosemans, voorzitster van de commissie voor de Landsverdediging, woonde de commissievergadering voor de Defensie en de Veiligheid bij van de Parlementaire Assemblee van de NAVO, georganiseerd in Washington DC en Charleston.

OESO-parlementaire dagen
  • 7 tot 9 februari 2018 : Kamerleden Roel Deseyn en Benoît Piedboeuf woonden de 6de parlementaire dagen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs bij.

Studiebezoek van de bijzondere commissie over de strijd tegen terrorisme van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
  • 8 en 9 februari 2018 : Leden van de bijzondere commissie over de strijd tegen terrorisme van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA OVSE) brachten op 8 en 9 februari een bezoek aan Brussel om kennis te maken met het Belgisch en Europese beleid inzake de strijd tegen het terrorisme. Kamerlid Stéphane Crusnière vertegenwoordigt België in die bijzondere commissie.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Repair Café
  • 8 februari 2018 : Een Repair Café vond plaats in het Federaal Parlement om Kamerleden te sensibiliseren over de problematiek van de ingebouwde veroudering. Het evenement werd georganiseerd door de Ecolo-Groen Kamerfractie in samenwerking met ARC - Action et Recherche Culturelles.

MINISTERRAAD

Vergadering van 9 februari 2018