De Kamer online


Week van 18 tot 22 december 2017

KAMERVOORZITTER

Sri Lanka

18 december 2017 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving een delegatie uit Sri Lanka geleid door de heer Vasantha Senanayake, Minister van Staat voor Buitenlandse Zaken.
PLENAIRE VERGADERINGEN


Woensdag 20 december 2017

VOORMIDDAG
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: algemene bespreking, bespreking van de artikelen

Andere agendapunten

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: hervatting

AVOND
Agenda

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: algemene bespreking, bespreking van de artikelen

Donderdag 21 december 2017

Rouwhuldes

Mondelinge vragen
Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen : besprekingen en stemmingen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

Vrijdag 22 december 2017

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: algemene bespreking, bespreking van de artikelen

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 18 tot 22 december 2017

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Boekvoorstelling
  • 18 december 2017 : Voorstelling van het essay "In vrijheid samenleven" door Kamerlid Hendrik Bogaert.

ECA-CREAC
  • 18 december 2017 : Policy talk met als titel « Het macro-economische beleid in DRC tijdens en na de transitie: Congo's economische realisaties in het kader van de Millenniumdoelstellingen", georganiseerd door ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).

Stagiairs-diplomaten
  • 19 december 2017 : Bezoek van stagiairs-diplomaten

Conferentie over de bestrijding van de financiering van terrorisme
  • 20 december 2017 : Conferentie betreffende de bestrijding van de financiering van terrorisme, georganiseerd door APEMA (Association de Presse européenne pour le Monde arabe), in samenwerking met het European Center for Information Policy and Security (ECIPS).

MINISTERRAAD

Vergadering van 22 december 2017