De Kamer online


Week van 27 november tot 1 december 2017

KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 30 november 2017

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 27 november tot 1 december 2017

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

LVIII COSAC
  • 26 tot 28 november 2017 : Kamerleden Peter Luykx en Veli Yüksel woonden de plenaire vergadering van de LVIII COSAC bij, georganiseerd in Tallinn in het kader van het Ests voorzitterschap van de EU.

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Globaal Forum van Parlementaire Vrouwen
  • 28 tot 30 november 2017 : Kamerleden Fabienne Winckel, voorzitster van het Adviescomié voor Maatschappelijke Emancipatie, en An Capoen, lid van het Comité, namen deel aan het Jaarlijkse Top 2017 van het Globaal Forum van Parlementaire Vrouwen in Reykjavik.

Verslagen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

ECA-CREAC
  • 27 november 2017 : Rondetafel over de privé sector in Centraal-Afrika georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).
Slotreceptie 'Belgian Parliament Experience JCI
  • 28 en 29 november 2017 : Programma van ervaringsuitwisseling tussen Kamerleden en leden van "Junior Chamber International" (JCI), een internationaal netwerk van jonge actieve burgers.
Liberalisering van de energiemarkt 10jaar later
  • 30 november 2017 : Colloquium omtrent de thematiek "liberalisering van de energiemarkt 10 jaar later", georganiseerd door het Steunpunt SocialEnergie van de "Fédération des services sociaux" (FdSS).
De strijd tegen het terrorisme en de rol van de inlichtingendiensten
  • 1 december 2017 : Studiedag over de strijd tegen het terrorisme en de rol van de inlichtingendiensten georganiseerd door het Belgian Intelligence Studies Center (BISC), een afdeling van het Centre for Policing and Security vzw.
Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht
  • 1 december 2017 : Studievoormiddag "Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht" georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel Recht en Criminologie in samenwerking met Studipolis (opleidingscentrum van uitgeverij Die Keure).
Rotary Foundation
  • 2 december 2017 : Seminarie met workshops over de activiteiten van de "Rotary Foundation".

MINISTERRAAD

Vergadering van 1 december 2017