De Kamer online


Week van 23 tot 27 oktober 2017


Meer nieuws ? Volg ons ook op FacebookPLENAIRE VERGADERINGEN van 26 oktober 2017


NAMIDDAG


Belangenconflict
  • Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, nr 2652 : zie Integraal Verslag

Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016

AVOND

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming
  • Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: bespreking - stemming (voorstel tot verwerping)
Moties over interpellaties
Verslag van de onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Verslagen van onderzoekcommissies


Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

Stand van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen wetsontwerpen tijdens de 54e zittingsperiode

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Gezondheidswijsheid
  • 24 oktober 2017 : Dag rond gezondheidswijsheid in het kader van de "Well Done - MSD Health Literacy Awards".

Fairtrade ontbijt
  • 26 oktober 2017 : Fairtrade ontbijt in de Kamer met de nadruk op eerlijke kleding en de arbeidsomstandigheden in de textielsector, georganiseerd door BTC_Belgium samen met Ofxam, Fair Trade België en Maya Beekeeping for Development.

Educaid.be
  • 26 oktober 2017 : Informatiesessie voor de parlementsleden omtrent onderwijs en ontwikkelingssamenwerking in het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kader, georganiseerd door Educaid.be.

Waar naartoe met de ontwikkelingssamenwerking voor Afrika en de wereld ?
  • 27 oktober 2017 : Policy talk met als titel « Waar naartoe met de ontwikkelingssamenwerking voor Afrika en de wereld ? », georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).

MINISTERRAAD

Vergadering van 26 oktober 2017