De Kamer online


Week van 17 tot 21 juli 2017


KAMERVOORZITTER

Thailand

18 juli 2017 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving de heer Manasvi Srisodapol, ambassadeur van Thailand.




PLENAIRE VERGADERINGEN


Woensdag 19 juli 2017


Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking

Donderdag 20 juli 2017

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten
Overzicht van de activiteiten van 17 tot 20 juli 2017

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Aanbevelingen

Verslagen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen
Bekrachtiging van de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting (Latijns- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied)

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Religieuze minderheden in het Midden-Oosten
  • 18 juli 2017 : Lezing over de bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten, georganiseerd door de werkgroep "N-VA Internationaal".
Openhuisdag

MINISTERRAAD

Vergadering van 20 juli 2017