De Kamer online


Week van 8 tot 12 mei 2017


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 11 mei 2017


Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Werkbezoeken
  • 11 mei 2017 : Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Zaken, ontving de ambassadeurs van de lidstaten van de Arabische Liga.

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Verslagen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee
  • 12 en 13 mei 2017 : Kamerlid Ahmed Laaouej, lid van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PAUvM), woonde de conferentie van voorzitters en plenaire zitting van de PA UvM bij. De vergaderingen namen plaats in Rome.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Herdenking Wapenstilstand WO II
  • 8 mei 2017 : Kamer en Senaat herdachten het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. 78 schoolkinderen uit de verschillende provincies, alsook veteranen luisterden naar getuigenissen over het thema 'Het ondergedoken kind' van mevrouw Regina Suchowolski-Sluszny en de heer Charles Erlbaum, ge´nterviewd door Dr. Herman Vandormael.

Rechten van meisjes en moedersterfte in de landen van het Zuiden
  • 11 mei 2017 : Symbolische actie georganiseerd n.a.v. Moederdag door het expertisecentrum SENSOA om het publiek te sensibiliseren voor de rechten van meisjes en de preventie van moedersterfte in de landen van het Zuiden.


JA▓=SeX
  • 12 mei 2017 : Slotevenement van de campagne "JA▓=SeX" georganiseerd door Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bij studenten. Hogeschool- en universiteitsstudenten werden gevraagd zelf hun campagne te ontwikkelen, met als centraal thema "instemming". N.a.v. het slotevenement worden de beste campagnes voorgesteld en een winnaar gekozen.

Voorstelling van het boek "Conjonctures congolaises 2016"
  • 12 mei 2017 : Voorstelling van het boek "Conjonctures congolaises 2016", georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).

Expertmeeting over het aandeelhouderschap van werknemers
  • 12 mei 2017 : Expertmeeting over het aandeelhouderschap van werknemers georganiseerd door de Ecolo-Groen fractie van de Kamer.

MINISTERRAAD

Vergadering van 12 mei 2017