De Kamer online


Week van 27 tot 31 maart 2017


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 30 maart 2017


Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


INTERNATIONALE BETREKKINGEN

International Parliamentary Conference on National Security & Cybersecurity Day
  • 27 tot 31 maart 2017 : Kamerleden Brecht Vermeulen, voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, Denis Ducarme, lid van de commissie, en Roel Deseyn, woonden de internationale parlementaire vergadering over nationale veiligheid en cybersecurity te Westminster (Londen) bij.

Parlementaire vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa over de strijd tegen het internationale terrorisme
  • 28 maart 2017 : Kamerlid Peter De Roover, lid van de Belgische delegatie bij de PA OVSE, woonde de parlementaire vergadering van de PA OVSE te Sint-Petersburg bij, met als thema de strijd tegen het internationale terrorisme.

Waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in ArmeniŽ
  • 30 maart tot 4 april 2017 : Kamerleden Annemie Turtelboom en Jean-Jacques Flahaux namen deel aan de waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in ArmeniŽ, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA OVSE).

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

BE.Invest
  • 27 en 31 maart 2017 : Studiemomenten over het investeringsplan, georganiseerd door de Ecolo-Groen-fractie van de Kamer.
Win for Life
  • 27 maart 2017 : Voorstelling van "Win for Life", het boek van parlementslid Nele Lijnen over het basisinkomen.

MINISTERRAAD

Vergadering van 31 maart 2017