De Kamer online


Week van 6 tot 10 maart 2017


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 9 maart 2017


Eedaflegging van een nieuw Kamerlid
Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Ontmoetingen
  • 7 maart 2017 : Kamerlid Patrick Dewael, voorzitter van de commissie "Terroristische aanslagen", ontmoette mevr. Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk.

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Verslagen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA-OVSE)
  • 6 maart 2017 : Kamerleden Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de PA-OVSE, Rita Bellens, Peter De Roover en Stéphane Crusnière, leden van de PA-OVSE, ontmoetten de heer Roberto Montella, secretaris-generaal van de PA-OVSE.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

She Decides' Parliamentary pre-meeting
  • 1 maart 2017 : Parlementaire Conferentie over familieplanning en vrouwenrechten, georganiseerd door "de Parlementairen voor de 2030 Agenda" en Sensoa.
ECA-CREAC
  • 6 maart 2017 : Boekvoorstelling « Inside Rwanda's gacaca courts. Seeking justice after genocide », georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).
Studiemomenten over het investeringsklimaat
  • 10 maart 2017 : Studiemoment over het inversteringsklimaat, georganiseerd de Ecolo-Groen-fractie van de Kamer.
Leven als een vrouw in 2017: een lijdensweg of kinderspel?
  • 10 maart 2017 : Colloquium naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, georganiseerd door de PS-fractie van de Kamer met als thema "Leven als een vrouw in 2017: een lijdensweg of kinderspel?"
Liberale vrouwen
  • 11 maart 2017 : Jaarvergadering van de sociaal-culturele vereniging van Liberale Vrouwen.

MINISTERRAAD

Vergadering van 10 maart 2017