Interpellaties & Mondelinge vragen

Document nr. I5400190
Zitting 201620170
Titel(s) FR Interpellation de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments sur "la prise de mesures disciplinaires à l'encontre du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert pour infractions répétées à la législation linguistique" (n° 190).
Titel(s) NL Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het nemen van tuchtmaatregelen tegen de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe wegens herhaalde overtredingen van de taalwetgeving" (nr. 190).
Auteur(s): naam, voornaam, politieke fractie Barbara, Pas, VB, 01236
Datum mededeling plenaire vergadering 24/11/2016
Vergadering commissie of plenaire FR Intérieur, Affaires générales et Fonction publique
Vergadering commissie of plenaire NL Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt
Fase van de procedure FR 01 TERMINEE 20170119
Fase van de procedure NL 01 BEEINDIGD 20170119
Datum 1ste bespreking 11/01/2017
Datum einde 19/01/2017
Geïnterpelleerde minister
Departement Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Antwoordende minister(s)
Departement Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
CRIV ,nr, blz c0561, P.5
Moties
Motie
Motie nr. 00244
Motie aard
Motie aard kode 28
Motie aard FR MOTION DE RECOMMANDATION
Motie aard NL MOTIE VAN AANBEVELING
Auteurs
Auteur
Auteur kode 01236
Auteur voornam Barbara
Auteur naam Pas
Auteur fraktie VB
Motie
Motie nr. 00245
Motie aard
Motie aard kode 21
Motie aard FR MOTION PURE ET SIMPLE
Motie aard NL EENVOUDIGE MOTIE
Auteurs
Auteur
Auteur kode 06593
Auteur voornam Johan
Auteur naam Klaps
Auteur fraktie N-VA
Stemming motie
Datum stemming 20170119
Positieve stemming 079
Negatieve stemming 051
Onthouding 000
Totaal stemming 130
Eurovoc-descriptoren COMMUNE
Eurovoc-descriptoren GEMEENTE
Eurovoc-descriptoren PUBLICATION
Eurovoc-descriptoren PUBLICATIE
Eurovoc-descriptoren REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Eurovoc-descriptoren HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL
Eurovoc-descriptoren EMPLOI DES LANGUES
Eurovoc-descriptoren TAALGEBRUIK