.

Interpellatie Nr : I5400107


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de beschikbaarheid van jodiumtabletten bij een kernongeval" (nr. 107).

Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitvoering van de door het FANC aanbevolen maatregelen voor de omwoners van de centrale van Chooz" (nr. 8667).

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het informeren van de bevolking in geval van een kernramp" (nr. 8718).

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het nieuwe nucleaire noodplan" (nr. 8874).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,
Georges, Gilkinet, Ecolo-Groen,
Kattrin, Jadin, MR,

Datum mededeling plenaire vergadering 28/01/2016
Datum bespreking 03/02/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160218

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0335, P.14
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Daphné Dumery - N-VA
Stemming : 18/02/2016 81(+) 56(-) 0(0) = 137
Document Motie   54M00107
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | BURGERBESCHERMING | GENEESMIDDEL | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE | TOEGANG TOT DE INFORMATIE
Analyse van Handelingen I5400107

Volledige Fiche