.

Mondelinge vraag Nr : V54P2677


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het WK-lied en de sponsoring van overheidsbedrijven" (nr. P2677).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 08/03/2018

Vergadering

PLENUMVERGADERING

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

217, P.22
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSBEDRIJF | MUZIEK | BESCHERMHEERSCHAP | SPORTMANIFESTATIE | SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONDERNEMINGEN

Volledige Fiche