.

Mondelinge vraag Nr : V5418906


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Maute-terroristen in de Filipijnen" (nr. 18906).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 04/07/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0702, P.36
Eurovoc-descriptorenISLAM | FILIPIJNEN | TERRORISME | EXTREMISME | RELIGIEUS CONSERVATISME

Volledige Fiche