.

Mondelinge vraag Nr : V5418677


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de deelname van president Trump aan de NAVO-top" (nr. 18677).

Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de komst van president Trump naar België op 24 mei" (nr. 18244).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de komende NAVO-top" (nr. 18437).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de komende NAVO-top" (nr. 18439).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de komende NAVO-top" (nr. 18441).

Vraag van de heer Veli Yüksel aan de eerste minister over "de NAVO-top in Brussel" (nr. 18602).

Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de NAVO-top" (nr. 18683).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,
Raoul, Hedebouw, PTB-GO!,
Wouter, De Vriendt, Ecolo-Groen,
Veli, Yüksel, CD&V,
Stéphane, Crusnière, PS,

Datum bespreking 23/05/2017

Vergadering

LANDSVERDEDIGING EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

2 Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

3 Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0670, P.1
Eurovoc-descriptorenNAVO | DEFENSIEBELEID | BUITENLANDS BELEID | TOPCONFERENTIE
Analyse van Handelingen Q5418244

Volledige Fiche