.

Mondelinge vraag Nr : V5417368


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de VN-financiering door de VS" (nr. 17368).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 21/03/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0626, P.55
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | FINANCIERING | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID

Volledige Fiche