.

Mondelinge vraag Nr : V5415850


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de relaties van president Trump met China" (nr. 15850).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 17/01/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0566, P.37
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | BUITENLANDS BELEID | TAIWAN | CHINA

Volledige Fiche