.

Mondelinge vraag Nr : V5415849


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de klacht van China bij de World Trade Organization met betrekking tot de status van markteconomie" (nr. 15849).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 17/01/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0566, P.35
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | DUMPING | MARKTECONOMIE | BUITENLANDS BELEID | CHINA | WERELDHANDELSORGANISATIE

Volledige Fiche