.

Mondelinge vraag Nr : V5414595


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het VN-rapport over Saudi-ArabiŰ" (nr. 14595).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 08/11/2016

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0523, P.57
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | SAOEDI-ARABIE

Volledige Fiche