.

Mondelinge vraag Nr : V5414594


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de taal van de pensioenregelingsdocumenten" (nr. 14594).

Auteur(s)

An, Capoen, N-VA,

Datum bespreking 08/11/2016

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0523, P.56
Eurovoc-descriptorenFRANKRIJK | OUDERDOMSVERZEKERING | SOCIALE ZEKERHEID | GRENSARBEIDER | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoorden PENSIOENEN

Volledige Fiche