Analyse van de tussenkomsten (Zittingsper. >= 51)

Document nr. P532285
Titel
Versie 1
Titel NL Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.
Titel FR Révision de la Constitution. Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution.
Titel
Versie 2
Titel NL Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.
Titel FR Révision de la Constitution. Projet de révision de l'article 160 de la Constitution.
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0095
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 28/06/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 06
NL Ontwerp overgezonden door de Senaat
FR Projet transmis par le Sénat
Volgorde analyse 10
Analyse FR Renvoi à la commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
Analyse NL Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 7
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0095
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 28/06/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 08
NL Verzoek om urgentie
FR Demande d'urgence
Volgorde analyse 20
Analyse FR L'urgence est adoptée
Analyse NL De urgentie is aangenomen
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 74
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0097
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 12/07/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 10
NL Indiening van het verslag
FR Dépôt du rapport
Volgorde analyse 30
Analyse FR Rapport n° 2285/3 (Marie-Christine Marghem et Luk Van Biesen) : voir doc. n° 2284/3
Analyse NL Verslag nr. 2285/3 (Marie-Christine Marghem en Luk Van Biesen) : zie stuk nr. 2284/3
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 7
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0097
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 12/07/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 13
NL Algemene bespreking
FR Discussion générale
Volgorde analyse 40
Analyse FR Voir doc. n° 2281
Analyse NL Zie stuk nr. 2281
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 1
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0098
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 12/07/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 33
NL Aanneming van de artikelen
FR Adoption des articles
Volgorde analyse 50
Analyse FR L'article unique est réservé
Analyse NL Het enig artikel is aangehouden
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 113
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0100
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 13/07/2012
Zitting 2011/2012-0
Versie titel 2
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 31
NL Stemmingen
FR Votes
Volgorde analyse 60
Analyse FR (Vote à la majorité spéciale - art 195 Const.)@@Adopté et soumis à la sanction royale (2285/4)
Analyse NL (Stemming bij de bijzondere meerderheid - art 195 GW)@@Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (2285/4)
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 81,82
Trefwoorden
Eurovoc-descriptoren
FR JURIDICTION ADMINISTRATIVE
NL ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK
Code 0001549
Eurovoc-descriptoren
FR RECOURS ADMINISTRATIF
NL BEROEP IN ADMINISTRATIEVE ZAKEN
Code 0002952
Eurovoc-descriptoren
FR RECOURS EN ANNULATION
NL BEROEP TOT NIETIGVERKLARING
Code 0002953
Eurovoc-descriptoren
FR REFORME JUDICIAIRE
NL JUDICIELE HERVORMING
Code 0002995
Eurovoc-descriptoren
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
Code 0003720
Eurovoc-descriptoren
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
Code 0004205
Eurovoc-descriptoren
FR RECOURS CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
NL KLACHT INZAKE BESTUURLIJKE GESCHILLEN
Code 0024425
Eurovoc-kandidaat-desc.
FR COMMUNE A STATUT LINGUISTIQUE SPECIAL
Code 0020972
Vrije trefwoorden
FR CONSEIL D'ETAT BELGE
NL RAAD VAN STATE
Code 0022594
Eurovoc-hoofddescriptor
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
DE VERFASSUNGSAENDERUNG
Code 0003720