Analyse van de tussenkomsten (Zittingsper. >= 51)

Document nr. P531382
Titel
Versie 1
Titel NL Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft.
Titel FR Proposition de loi relative à la rémunération des membres de la Famille royale.
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0158
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 17/09/2013
Zitting 2012/2013-0
Versie titel 1
Type
Code 28
NL Verzending naar een andere commissie
FR Renvoi à une autre commission
Volgorde analyse 10
Analyse FR Renvoi à la commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
Analyse NL Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 5
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0159
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 08/10/2013
Zitting 2012/2013-0
Versie titel 1
Type
Code 10
NL Indiening van het verslag
FR Dépôt du rapport
Volgorde analyse 20
Analyse FR Rapport n° 1382/2 (Caroline Genez et François-Xavier de Donnea) : voir doc. n° 2960/3
Analyse NL Verslag nr. 1382/2 (Caroline Genez en François-Xavier de Donnea) : zie stuk nr. 2960/3
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 8
Trefwoorden
Eurovoc-descriptoren
FR CHEF D'ETAT
NL STAATSHOOFD
Code 0005382
Vrije trefwoorden
FR LISTE CIVILE
NL CIVIELE LIJST
Code 0023120
Vrije trefwoorden
FR FAMILLE ROYALE
NL KONINKLIJKE FAMILIE
Code 0023226
Eurovoc-hoofddescriptor
FR CHEF D'ETAT
NL STAATSHOOFD
DE STAATSCHEF
Code 0005382