Analyse van de tussenkomsten (Zittingsper. >= 51)

Document nr. I5400107
Titel
Versie 1
Titel NL Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de beschikbaarheid van jodiumtabletten bij een kernongeval" (nr. 107).
Titel FR Interpellation de Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments sur "la disponibilité d'iode en cas d'accident nucléaire" (n° 107).
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) C0335
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 03/02/2016
Zitting 2015/2016-0
Versie titel 1
Type
Code 02
NL Bespreking
FR Discussion
Volgorde analyse 10
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 01076
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Auteur politieke fraktie cdH
Tussenkomst
Auteur
Code 01207
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Auteur politieke fraktie MR
Tussenkomst
Auteur
Code 01205
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Auteur politieke fraktie Ecolo-Groen
Tussenkomst
Auteur
Code 01238
Naam Jambon
Voornaam Jan
Functie
Code M
NL Minister
FR Ministre
Auteur politieke fraktie N-VA
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) C0335
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 03/02/2016
Zitting 2015/2016-0
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Indiening moties
FR Dépôt de motions
Volgorde analyse 20
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 21, 22
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0098
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 18/02/2016
Zitting 2015/2016-0
Versie titel 1
Type
Code 07
NL Stemverklaring
FR Déclaration avant le vote
Volgorde analyse 30
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Trefwoorden
Eurovoc-descriptoren
FR AIDE D'URGENCE
NL NOODHULP
Code 0000889
Eurovoc-descriptoren
FR PROTECTION CIVILE
NL BURGERBESCHERMING
Code 0003071
Eurovoc-descriptoren
FR MEDICAMENT
NL GENEESMIDDEL
Code 0003834
Eurovoc-descriptoren
FR SECURITE NUCLEAIRE
NL NUCLEAIRE VEILIGHEID
Code 0004066
Eurovoc-descriptoren
FR CENTRALE NUCLEAIRE
NL KERNCENTRALE
Code 0005332
Eurovoc-hoofddescriptor
FR PROTECTION CIVILE
NL BURGERBESCHERMING
DE ZIVILSCHUTZ
Code 0003071