ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P542648

Document P542648
Titel Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2017/2018-0
54K2648006
Staatssecretaris Philippe De Backer ,Open Vld - Laurette Onkelinx ,PS - Egbert Lachaert ,Open Vld - Peter Dedecker ,N-VA - Gilles Foret ,MR - Sonja Becq ,CD&V - Annick Lambrecht ,sp.a - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Christian Brotcorne ,cdH - Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Raf Terwingen ,CD&V - Roel Deseyn ,CD&V - Özlem Özen ,PS -

Verslag namens de commissie:

- Hoorzittingen met deskundigen
2017/2018-0
- de heer Jos Van der Velpen, Liga voor Mensenrechten,
- mevrouw Elise Degrave, Université de Namur,
- de heer Bruno Schröder, CETIC,
- de heer Eddy Van der Stock, V-ICT-OR,
- mevrouw Anna Craps, Unizo,
- mevrouw Nathalie Ragheno, VBO.
54K2648006

Verzoek om urgentie door de regering ( art. 51 Rgt )


2016/2017-0
P0184 21/09/2017
Staatssecretaris Philippe De Backer ,Open Vld -

Verzoek om urgentie door de regering ( art. 51 Rgt )


2016/2017-0
P0184 Bijlage 21/09/2017

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2017/2018-0
P0197 16/11/2017
Peter Dedecker ,N-VA - Laurette Onkelinx ,PS - Gilles Foret ,MR - Annick Lambrecht ,sp.a - Staatssecretaris Philippe De Backer ,Open Vld -

Integraal verslag

- Stemmingen
2017/2018-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 2648/8
P0197 16/11/2017
Eurovoc-hoofddescriptorEERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN
Eurovoc-descriptorenEERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN | INFORMATICARECHT | EG-RICHTLIJN | GEGEVENSBESCHERMING
Volledige Fiche