ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P542611

Document P542611
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2016/2017-0
Inclusief de stukken nrs. 1712/2, 1713/3 et 4, 1741/2 en 3, 2047/2 en 3, 2132/2 en 3
54K2611003
Francis Delpérée ,cdH - Peter De Roover ,N-VA - Laurette Onkelinx ,PS - Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Minister Denis Ducarme ,MR - Hans Bonte ,sp.a - Carina Van Cauter ,Open Vld - Veli Yüksel ,CD&V - Minister Koen Geens ,CD&V - Olivier Maingain ,DéFI - Stéphane Crusnière ,PS - Gilles Vanden Burre ,Ecolo-Groen -

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2016/2017-0
Het voorstel stuk. nr. 1712 werd aan de bespreking toegevoegd.
De commissie heeft beslist om een advies in te winnen van de Juridische Dienst.
De commissie heeft beslist om het voorstel nr. 2611 als basis te nemen voor de bespreking
54K2611003

Verzoek om urgentie


2016/2017-0
P0180 13/07/2017
Francis Delpérée ,cdH - Olivier Maingain ,DéFI -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2016/2017-0
P0182 20/07/2017
Francis Delpérée ,cdH - Peter De Roover ,N-VA - Laurette Onkelinx ,PS - Minister Denis Ducarme ,MR - Stéphane Crusnière ,PS - Veli Yüksel ,CD&V - Carina Van Cauter ,Open Vld - Hans Bonte ,sp.a - Kristof Calvo ,Ecolo-Groen - Koenraad Degroote ,N-VA - Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Olivier Maingain ,DéFI - Marco Van Hees ,PTB-GO! - Aldo Carcaci ,PP - Minister Koen Geens ,CD&V -

Integraal verslag

- Stemverklaring
2016/2017-0
P0182 20/07/2017
Stéphane Crusnière ,PS -

Integraal verslag

- Stemmingen
2016/2017-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 2611/6
P0182 20/07/2017
Eurovoc-hoofddescriptorVOORHECHTENIS
Eurovoc-descriptorenSTRAFPROCEDURE | HERZIENING VAN DE GRONDWET | ARRESTATIE | VOORLOPIGE HECHTENIS | VOORHECHTENIS
Volledige Fiche