ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P542171

Document P542171
Titel Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2016/2017-0
54K2171004
Ine Somers ,Open Vld - Anne Dedry ,Ecolo-Groen - GwenaŽlle Grovonius ,PS - Fatma Pehlivan ,sp.a - Rita Bellens ,N-VA -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2016/2017-0
P0164 20/04/2017
Anne Dedry ,Ecolo-Groen - GwenaŽlle Grovonius ,PS - Jean-Jacques Flahaux ,MR - Ine Somers ,Open Vld - Fatma Pehlivan ,sp.a - Els Van Hoof ,CD&V - Rita Bellens ,N-VA - Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen -

Integraal verslag

- Stemmingen
2016/2017-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 2171/6
P0164 20/04/2017
Eurovoc-hoofddescriptorVOEDSELVEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenONTWIKKELINGSHULP | MOTIE VAN HET PARLEMENT | DUURZAME ONTWIKKELING | VOEDSELVEILIGHEID
Volledige Fiche