ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P541901

Document P541901
Titel Wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Vraag om advies


2015/2016-0
Raad van State
P0117 Bijlage 29/06/2016

Vraag om advies


2015/2016-0
Raad van State
P0124 Bijlage 20/07/2016

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2015/2016-0
Adviesaanvraag bij de Raad van State
54K1901003

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
54K1901003
Staatssecretaris Theo Francken ,N-VA - Sarah Smeyers ,N-VA - Emir Kir ,PS - Françoise Schepmans ,MR - Nahima Lanjri ,CD&V - Katja Gabriëls ,Open Vld - Monica De Coninck ,sp.a - Wouter De Vriendt ,Ecolo-Groen - Vanessa Matz ,cdH - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen -

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2016/2017-0
- Adviesaanvraag Raad van State
- Wetgevingstechnische nota van de juridische dienst van de Kamer, alsook een brief van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
54K1901010

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2016/2017-0
54K1901010
Sarah Smeyers ,N-VA - Françoise Schepmans ,MR - Nahima Lanjri ,CD&V - Vanessa Matz ,cdH - Emir Kir ,PS - Staatssecretaris Theo Francken ,N-VA - Monica De Coninck ,sp.a - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Filip Dewinter ,VB - Eric Thiébaut ,PS -

Verslag namens de commissie:

- Bepalingen die uitvoeringsmaatregelen vereisen (art,78,2, al.4, Rgt)
2016/2017-0
54K1901010
Blz : 17

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2016/2017-0
P0140 23/11/2016
Sarah Smeyers ,N-VA - Françoise Schepmans ,MR - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Ahmed Laaouej ,PS - Nahima Lanjri ,CD&V - Emir Kir ,PS - Eric Thiébaut ,PS - Laurette Onkelinx ,PS - Monica De Coninck ,sp.a - Staatssecretaris Theo Francken ,N-VA - Robert Van de Velde ,N-VA - Karin Temmerman ,sp.a - Zuhal Demir ,N-VA - Wouter De Vriendt ,Ecolo-Groen - Filip Dewinter ,VB -

Integraal verslag

- Stemmingen
2016/2017-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 1901/13
P0141 24/11/2016
Eurovoc-hoofddescriptorVREEMDELINGENRECHT
Eurovoc-descriptorenVREEMDELINGENRECHT | INTEGRATIE VAN MIGRANTEN | BUITENLANDSE STAATSBURGER | VERBLIJFSRECHT
Volledige Fiche