ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P541583

Document P541583
Titel Voorstel van resolutie betreffende de verkiezingen in Congo.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
Zie stuk nr. 1887/9
54K1583002

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2015/2016-0
Zie stuk nr. 1887
P0123 20/07/2016
Eurovoc-hoofddescriptorDEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO
Eurovoc-descriptorenPARLEMENTAIR TOEZICHT | RECHTEN VAN DE MENS | PARLEMENTSVERKIEZING | PRESIDENTSVERKIEZING | ONTWIKKELINGSHULP | POLITIEK GEWELD | DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO | MOTIE VAN HET PARLEMENT
Volledige Fiche