ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P541500

Document P541500
Titel Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
Gedachtewisseling met deskundigen - alle hoogleraar of emeritus hoogleraar in het vennootschapsrecht :
- de heer Hans De Wulf (Universiteit Gent (UGent)),
- de heer Xavier Dieux (Université libre de Bruxelles (ULB)),
- de heer Paul Alain Foriers (Université libre de Bruxelles (ULB)),
- de heer Guy Horsmans (Université catholique de Louvain (UCL)),
- de heer Jean-Marie Nelissen Grade (Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)) en
- mevrouw Marieke Wyckaert (Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)).
54K1500001
Minister Koen Geens ,CD&V - Francis Delpérée ,cdH - Ahmed Laaouej ,PS - Goedele Uyttersprot ,N-VA - Leen Dierick ,CD&V - David Clarinval ,MR - Vincent Scourneau ,MR -

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2015/2016-0
Bijlage : Een modern Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nota van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht, 2 oktober 2015
54K1500001
Eurovoc-hoofddescriptorVENNOOTSCHAPSRECHT
Eurovoc-descriptorenHANDELSRECHT | VENNOOTSCHAPSRECHT | FAILLISSEMENT | HANDELSMAATSCHAPPIJ | ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN | VEREENVOUDIGING VAN DE WETGEVING
Volledige Fiche