ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P540979

Document P540979
Titel Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en GeorgiŽ, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014.

Indiening van het wetsontwerp


2014/2015-0
Verzending naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
P0036 Bijlage 26/03/2015
Blz : 8

Indiening van het verslag


2014/2015-0
Verslag nr. 979/3 (Jean-Jacques Flahaux), inclusief stukken nrs. 980/4 en 981/4
P0038 Bijlage 21/04/2015
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2014/2015-0
Ratificatieprocedure.- GeorgiŽ, MoldaviŽ en OekraÔne : betwist statuut van de deel van het grondgebied.- Vrijhandelszone.- Militaire operaties.- Migratie, grenscontrole en de mobiliteit van werknemers.- Procedures in geval van conflict.- Douanerechten
54K0979003
Minister Didier Reynders ,MR - GwenaŽlle Grovonius ,PS - Georges Dallemagne ,cdH - Jean-Jacques Flahaux ,MR - Peter Luykx ,N-VA - Tim Vandenput ,Open Vld - Sarah Claerhout ,CD&V - Dirk Van der Maelen ,sp.a - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Philippe Blanchart ,PS -

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2014/2015-0
Lijst van de Staten die de drie Akkoorden al hebben geratificeerd (979/1, 980/1 en 981/1)
54K0979003
Blz : 23-33

Integraal verslag

- Uiteenzettingen / bespreking
2014/2015-0
Associatieovereenkomsten tussen de Europese Unie en GeorgiŽ, MoldaviŽ en OekraÔne.- Geostrategische context.- EU-nabuurschapsbeleid.- Mensenrechten.- Vrijhandel.- Financiele hulp.-
P0042 23/04/2015
Philippe Blanchart ,PS - Blz : 72-75,77,78
Jean-Jacques Flahaux ,MR - Blz : 75-81
Laurette Onkelinx ,PS - Georges Dallemagne ,cdH - Blz : 78,83,84
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 81-83
Hendrik Vuye ,N-VA - Blz : 82,83
Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Blz : 84-86
Raoul Hedebouw ,PTB-GO! - Blz : 86,87

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2014/2015-0
Tekstverbetering op artikel 2.
P0042 23/04/2015
Blz : 87

Integraal verslag

- Stemmingen
2014/2015-0
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (979/5)
P0042 23/04/2015
Blz : 98,99
Eurovoc-hoofddescriptorRATIFICATIE VAN EEN OVEREENKOMST | EGA
Eurovoc-descriptorenASSOCIATIEOVEREENKOMST | RATIFICATIE VAN EEN OVEREENKOMST | INTERNATIONALE OVEREENKOMST | EGA
Volledige Fiche