ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P540901

Document P540901
Titel 1. Voorstel van resolutie over de NPV-Conferentie 2015 (27 april - 22 mei 2015).
2. Voorstel van resolutie over de Toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) van 27 april tot 22 mei 2015.

Indiening van het verslag


2014/2015-0
Verslag nr. 901/7 (An Capoen en Stéphane Crusnière)
P0038 Bijlage 21/04/2015
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2014/2015-0
Kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.- Splijtstoffen
54K0901007
Richard Miller ,MR - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Stéphane Crusnière ,PS - Dirk Van der Maelen ,sp.a - Minister Didier Reynders ,MR -

Verslag namens de commissie:

- Hoorzittingen met deskundigen
2014/2015-0
Hoorzitting met de heer Tom Sauer, hoofddocent, departement politieke wetenschappen (Universiteit Antwerpen)
Aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied.- Humanitair initiatief in verband met nucleaire ontwapening
54K0901007
Minister Didier Reynders ,MR - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Richard Miller ,MR - Dirk Van der Maelen ,sp.a - Stéphane Crusnière ,PS - Tim Vandenput ,Open Vld - Jean-Jacques Flahaux ,MR - Peter Luykx ,N-VA -

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de consideransen/het beschikkend gedeelte
2014/2015-0
Amendement nr. 11 aangenomen : invoeging van een nieuwe considerans F
Amendement nr. 13 aangenomen : invoeging van een nieuwe considerans H
Amendementen nr. 9, 10 & 14 aangenomen : tekstwijziging
Amendement nr. 12 aangenomen : invoeging van een nieuw punt 16/1
54K0901007
Blz : 19-26

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2014/2015-0
NPV-Conferentie.- Aanwezigheid van kernwapens in België.- Multilaterale kader van de onderhandelingen.- Resolutie van het Vlaams Parlement over hetzelfde thema
P0042 23/04/2015
Stéphane Crusnière ,PS - Blz : 36-39,55
Jean-Jacques Flahaux ,MR - Blz : 39
Richard Miller ,MR - Blz : 39-43,49,50,54-56,60-63,67
Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Blz : 40,42,53-55,62,68-70
Marco Van Hees ,PTB-GO! - Blz : 42,50,51,66-68
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 43-48,51-54,57
Tim Vandenput ,Open Vld - Blz : 47,56,57
Eric Van Rompuy ,CD&V - Blz : 48,49
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 52-54,59,60
Wouter De Vriendt ,Ecolo-Groen - Blz : 52,53,58-64
Georges Dallemagne ,cdH - Blz : 55-57,64-66
Zakia Khattabi ,Ecolo-Groen - Blz : 62

Integraal verslag

- Stemmingen
2014/2015-0
Nieuw opschrift
Aangenomen en aan de regering medegedeeld (901/13)
P0042 23/04/2015
Blz : 97,98
Eurovoc-hoofddescriptorNON-PROLIFERATIE VAN KERNWAPENS
Eurovoc-descriptorenCONFERENTIE VN | NON-PROLIFERATIE VAN KERNWAPENS | INTERNATIONALE OVEREENKOMST | MOTIE VAN HET PARLEMENT
Volledige Fiche