ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P540825

Document P540825
Titel Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2014/2015-0
Zie stuk nr. 3351/4
54K0825003
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | STAKING | GEVANGENISPERSONEEL | REKWISITIE VAN ARBEIDSKRACHTEN | GEDETINEERDE | GEVANGENISWEZEN
Volledige Fiche