ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P540477

Document P540477
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft.
2. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
Inclusief stuk nr. 98
54K0477005
Luk Van Biesen ,Open Vld - Veerle Wouters ,N-VA - Eric Van Rompuy ,CD&V - Ahmed Laaouej ,PS - Roel Deseyn ,CD&V - Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2015/2016-0
Eveneens belastingsvermindering voor giften aan door de Duitstalige gemeenschap erkende hogescholen
P0115 16/06/2016
Luk Van Biesen ,Open Vld - Barbara Pas ,VB - Benoît Piedboeuf ,MR - Roel Deseyn ,CD&V - Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen - Veerle Wouters ,N-VA -

Integraal verslag

- Stemmingen
2015/2016-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 477/7
P0115 16/06/2016
Eurovoc-hoofddescriptorDIRECTE BELASTING
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | GIFT | HOGER ONDERWIJS | FINANCIERING | DIRECTE BELASTING
Volledige Fiche