ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P540393

Document P540393
Titel Voorstel tot wijziging van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ P en het Vast ComitÚ I.

Indiening van het verslag


2014/2015-0
Verslag nr. 393/3 (Yoleen Van Camp)
P0008 Bijlage 15/10/2014
Blz : 4

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
0000/2014-1
Zesde Staatshervorming.- Evenredige vertegenwoordiging.- Niet-erkende politieke fracties.- Status van politieke fractie.-
54K0393003
Voorzitter Patrick Dewael ,Open Vld - Barbara Pas ,VB - Marco Van Hees ,PTB-GO! - Theo Francken ,N-VA -

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2014/2015-0
P0013 23/10/2014
Yoleen Van Camp ,N-VA - Blz : 41-43

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2014/2015-0
Commissie ComitÚs P en I.- Vertegenwoordiging van de fracties.- Toegang aan de Kamerleden
P0013 23/10/2014
Barbara Pas ,VB - Blz : 43,44
Marco Van Hees ,PTB-GO! - Blz : 44,45
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 45,46

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2014/2015-0
De stemming over de amendementen nrs. 1 en 2 wordt aangehouden
P0013 23/10/2014
Blz : 46

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2014/2015-0
De aangehouden amendementen op het enige artikel van het voorstel zijn verworpen
P0013 23/10/2014
Blz : 51

Integraal verslag

- Stemmingen
2014/2015-0
De Kamer neemt het voorstel aan (393/6)
P0013 23/10/2014
Blz : 51,52
Eurovoc-hoofddescriptorCOMITE P EN COMITE I
Eurovoc-descriptorenPARLEMENTAIRE COMMISSIE | REGLEMENT VAN HET PARLEMENT | SAMENSTELLING VAN EEN PARLEMENTAIRE COMMISSIE
Vrije trefwoodREGLEMENT VAN DE KAMER | COMITE P EN COMITE I
Volledige Fiche