ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533279

Document P533279
Titel Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft.

Verslag namens de commissie:

- Hoorzittingen met deskundigen
2013/2014-0
Hoorzitting van 19 maart 2014 met :
- de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
- mevrouw Bernadette Baeyens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent

Hoorzitting van 26 maart 2014 met :
- de heer Linos Vandekerckhove, hoofddocent, kliniekhoofd UZ Gent,
- de heer Wim Van de Voorde, medewerker bij Sensoa,
- de heer Yves Liégeois, procureur-generaal te Antwerpen, vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal,
- de heer Nathan Clumeck, hoogleraar, UMC Sint-Pieter,
- mevrouw Kristien Roelens, docent en kliniekhoofd UZ Gent.

Bloedafname of afname van ander geschikt celmateriaal.- Seksuele Agressie Set (SAS).- Mini-onderzoek.- HIV-test.- Criminalisering van HIV.- Post expositie profylaxe behandelingen (PEP)
53K3279002
Manuella Senecaut ,PS - Carina Van Cauter ,Open Vld - Daphné Dumery ,N-VA - Sonja Becq ,CD&V - Laurence Meire ,PS -
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFPROCEDURE
Eurovoc-descriptorenINFECTIEZIEKTE | STRAFPROCEDURE | SLACHTOFFER | SEKSUEEL GEWELD | AIDS | MEDISCH ONDERZOEK
Volledige Fiche