ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533213

Document P533213
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3213/3 (Stefaan Van Hecke en Karin Temmerman), inclusief stuk nr. 896/3
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 10

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemming)
53K3213003
Blz : 3

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Uitoefening van bijkomende taken door het Rekenhof, tegen vergoeding.- Mogelijkheid voor de Gewesten en gemeenschappen om hun eigen Rekenhof op te richten?
53K3213003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - François-Xavier de Donnea ,MR - Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA -

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2013/2014-0
Het voorstel nr 896 vervalt
53K3213003
Blz : 5

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 83

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3213/5)
P0178 19/12/2013
Blz : 165,166
Eurovoc-hoofddescriptorGEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Eurovoc-descriptorenGEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Vrije trefwoodBELGISCH REKENHOF
Volledige Fiche