ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533212

Document P533212
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3212/3 (Stefaan Van Hecke en Christiane Vienne)
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 10

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemming)
53K3212003
Blz : 3

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Opsporings- en vervolgingsbeleid.- Positief injunctierecht van de gemeenschappen en gewesten
53K3212003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Guy D'haeseleer ,VB -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 82,83

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3212/5)
P0178 19/12/2013
Blz : 165
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenGEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE | GERECHTELIJKE VERVOLGING
Volledige Fiche