ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533210

Document P533210
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3210/3 (André Frédéric en Gerda Mylle)
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 9

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemming)
53K3210003
Blz : 3

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Toekenning van gemeenschapsbevoegdheden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
53K3210003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Guy D'haeseleer ,VB -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 82

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3210/5)
P0178 19/12/2013
Blz : 164
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Volledige Fiche