ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533209

Document P533209
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 82

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3209/2)
P0178 19/12/2013
Blz : 163
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenGEZINSUITKERING | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Volledige Fiche