ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533205

Document P533205
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3205/3 (Christiane Vienne en Luk Van Biesen)
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 9

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemming)
53K3205003
Blz : 3

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Autonomie van de Gewesten wat de provincies betreft.- Begrip "bovengemeentelijk orgaan".- Gendergelijkheid?
53K3205003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Peter Logghe ,VB -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Voir le doc. n░ 3161
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 81

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3205/4)
P0178 19/12/2013
Blz : 160,161
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Volledige Fiche