ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533204

Document P533204
Titel 1. Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet.
2. Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3204/2 (François-Xavier de Donnea en Luk Van Biesen)
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 9

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemming)
53K3204002
Blz : 3

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Autonomie van de Gewesten wat de provincies betreft
53K3204002
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 81

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3204/3)
P0178 19/12/2013
Blz : 160
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Volledige Fiche