ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533197

Document P533197
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 11,12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3197/4 (Kattrin Jadin en Bruno Van Grootenbrulle) : zie stuk nr. 3196/3
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 6,7

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 77,78

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3197/3)
P0178 19/12/2013
Blz : 158-160
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenBEVOEGDHEID VAN HET PARLEMENT | REGERING | REGIONAAL PARLEMENT | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE | DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Volledige Fiche