ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533196

Document P533196
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 11,12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3196/3 (Kattrin Jadin en Bruno Van Grootenbrulle), inclusief stukken nrs. 614/2, 3197/4, 3198/3 en 3199/3
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 6,7

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemmingen)
53K3196003
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap.- Mogelijkheid voor de deelstaten om de duur van de zittingsperiode en de verkiezingsdata te regelen
53K3196003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Olivier Maingain ,FDF - Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Kattrin Jadin ,MR - Bert Schoofs ,VB -

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2013/2014-0
Het voorstel nr. 614/1 vervalt
53K3196003
Blz : 41

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 77

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3196/5)
P0178 19/12/2013
Blz : 155-158
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenBEVOEGDHEID VAN HET PARLEMENT | SAMENSTELLING VAN HET PARLEMENT | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | REGIONAAL PARLEMENT | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE | REGIONALE VERKIEZINGEN | DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Volledige Fiche